Konferencijoje Kaune – apie naujas prekybos žmonėmis formas Lietuvoje ir Bažnyčios atsaką ("kaunoarkivyskupija.lt" 2016-04-28)

Balandžio 28 d. Kaune Lietuvos Carito iniciatyva drauge su Kauno arkivyskupija surengta konferencija „Naujos prekybos žmonėmis formos Lietuvoje: Bažnyčios ir jos bendradarbių atsakas“. Tokio pobūdžio renginys mūsų šalyje jau ne pirmąkart sukvietė policijos ir Bažnyčios atstovus vienytis į bendrą diskusiją ir kovą prieš prekybą žmonėmis. Vos pusdienį trukusio susitikimo metu pavyko išsamiai aptarti keletą ypač rūpimų temų.
 
Apie požiūrį į naujų prekybos žmonėmis formų paplitimą ir specifiką Lietuvoje pranešimą skaitė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Aurelijus Gutauskas (jis, beje, pakviestas ateinantį birželį Vatikane šia tema skaityti pranešimą, kurio klausys ir pats popiežius). Kauno apygardos prokuratūros prokurorė Gabija Večerinskienė aptarė teisines galimybes ir ribas persekiojant prekeivius žmonėmis. LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininkas, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, viso renginio metu dalyvius džiuginęs ne tik savo buvimu, bet ir pranešimu, jame ragino žūtbūt nepamiršti, kad teisingumas neįmanomas be gailestingumo.
 
Kauno apskrities policijos kapelionas kun. Tomas Karklys, aptardamas, ką gali padaryti Bažnyčios ir policijos bendros pastangos kovoje prieš prekybą žmonėmis, pristatė popiežiaus Pranciškaus globojamą Šv. Mortos grupę. Ši tarptautinė policijos ir Bažnyčios iniciatyva apima ne vien kovą su tradicine prekyba žmonėmis – prostituciją, nelegalią organų prekybą, bet ir šiuolaikinę vergovę – įdarbinimą žeminančiomis sąlygomis.
 
Ses. dr. Daiva Kuzmickaitė MVS, paprašyta pasidalyti apie bendruomenės atsaką saugant savo pažeidžiamus narius, pabrėžė, kad valstybės ir policijos pagalbos neužtenka, vien Caritas problemų neišspręs, visi turime budėti, bendrauti, ieškoti išeičių. Lektorė įsitikinusi – norint užkirsti kelią nusikaltimams, ypač svarbu, kad šeimos palaikytų vienos kitas, negana to, turime rūpintis kurti šeimą palydinčią sistemą.
 
„Labai kviečiu visus pajudėti iš patogios zonos, suformuotų įsitikinimų ir galų gale mesti iššūkį patiems sau, savo kolegoms“, – sakė renginio iniciatorė ir projekto Pagalba prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukoms vadovė Kristina Mišinienė. Organizatorė neslėpė džiaugsmo, jog tai, kad konferencijoje dalyvavo daugiau nei šimtas žmonių, tarp kurių buvo didelis būrys policijos specialistų, katechetų, tikybos mokytojų ir studentų, – jau didelis pasiekimas.
 
Apibendrinant konferenciją prieita prie išvados, kad tokie susibūrimai kaip šis parodo didėjantį žmonių sąmoningumą, norą kalbėtis ir keisti Tėvynės veidą.
 
Baigiamąjį žodį tardamas vyskupas Kęstutis Kėvalas tikino: „Jau netolimoje ateityje prekybos žmonėmis tema nebus nauja, bus priimta kaip mūsų visų, o ne tiktai atskirų institucijų rūpestis.“
 
Daugiau informacijos apie Lietuvos Carito vykdomą projektą, įvertintą net ir pasauliniu mastu, rasite interneto svetainėje http://anti-trafficking.lt/ 
 
 
Autorius Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba

Straipsniai

2015 M. VIEŠOS PASKAITOS-DISKUSIJOS „PROSTITUCIJA IŠ ARČIAU“ ŠALIES BIBLIOTEKOSE JAV ambasados iniciatyvos Lietuvoje prieš prekybą žmonėmis
  • I istorija

    Mane, trijų mėnesių kūdikį, paliko mama... užaugau vaikų globos namuose... įstojau mokytis, tačiau studijoms labai trūko pinigų... pažįstamas vaikinas pasiūlė vasarą išvažiuoti į Ispaniją padirbėti, sakė reikės skinti apelsinus, darbas nesunkus ir užsidirbsiu pinigų studijoms...kai atvažiavome, man pasakė, jog pamirščiau apelsinus - turėsiu dirbti prostitute... buvau parduota... verkiau, nesutikau... tada mane mušdavo, daužydavo, pririšdavo prie lovos ir prievartaudavo...
  • II istorija

    Gyvenau kaime su mama, jos sugyventiniu ir broliais... trylikos metų mane išprievartavo patėvis... pasakiau mamai, bet ji manimi netikėjo... man buvo labai skaudu... po trijų metų išvažiavau mokytis siuvėjos specialybės, susiradau draugę... ji pasiūlė važiuoti pailsėti į Vokietiją... apsidžiaugiau, nes niekada nebuvau užsienyje... Vokietijoje mane uždarė į kambarį ir pasakė, jog vakare ateis vyras ir turėsiu viską daryti, ko jis norės... aš verkiau ir galvojau, jog noriu mirti... ašaros nepadėjo, turėjau tapti prostitute...